.

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010


Όψεως πέτρα


Στην αθέατη πλευρά
της μητρίδας των κόσμων 
αιφνίδια μπήκε, – τυχαία
κι έζησε τους σπαραγμούς 
μίας σαρκοβόρας πυράς μορφής
που παραμόνευε κυοφορώντας
μέλλοντα συνωμοτικά
συντελείας
καταγόμενα του Θανάτου.

Σε σπήλαια των ηφαιστείων της
ρήγματα
και από τις οπές αυτών
αβυσσαλέοι στην όψη
κλειδούχοι
μ’ ονόματα λήθης
πρωτόφαντα
και στο μέτωπο αυτών
αιματώδες τριγράμματο
χάραγμα σπείρας.

Από μίας ρωγμής εισήλθε
παρακάμπτοντας
την κοινή των διαστάσεων
και βρέθηκε σε χώρο
ακάθαρτο
που εκεί μιλούσαν
την πρωτόγλωσσα των ανθρώπων
βρίζοντας ακατάσχετα
τόσο
που δεν της επιτρέπεται
παρά να σιωπήσει.

Σας λέγει μόνο τούτο:
"Ενοράσθαι και λογίζεσθαι!"©Γιώργος Ν. Μανέτας