Ανθολόγια Ποίησης - Γιώργου Ν. Μανέτα, 1977 - 1996 και έτερα ιστολόγια (Τα εξ' αφορμής - πάρεργα) 2009 - 2014 Δήμητρα Δελακούρα Blog 1

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011


Από μι’ αγάπη, βάλλομαι…
Νείρομαι φως κι αγάλλομαι,
τι σου ‘ναι η σκέψη
που θέλει αγάπη και κορμί
να ‘χουν των νιάτων την ορμή,
για να σου γνέψει.
Και λέω, στης σκέψης τη ροπή,
μην είναι η σκέψη σου, ντροπή?
Ποιος θα πιστέψει
όσο επιδέξια κι αν χτιστεί… 
Άμα η αγάπη, δεν χριστεί,
ανάξια κλείνει
κι ο λόγος· σμίλη που διψώ – 
κορμί Αφροδίτης και λειψό:
Κάτι θα μείνει…
©Γιώργος Ν. Μανέτας